22 Wojskowy Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku – praca