Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odpowiedź Rady Etyki Mediów na skargę Rzecznika Praw Lekarza

Rada Etyki Mediów zapoznała się materiałem Konrada Węża pt. „Apel do Lekarzy” wyemitowanym w „Wiadomościach” TVP1 w dniu 14 października 2020 r. o godz. 19:30 i w pełni podzieliła zarzuty postawione mu w skardze złożonej przez Rzecznik Praw Lekarza w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.