Aktualności

Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

Egzaminy ustne PES w 2020 r.

Data publikacji:

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów OIL i Prezydium NRL

Data publikacji:

Pismo NRL do ministra zdrowia

Data publikacji:

Szkolenia unijne

Data publikacji:

WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Data publikacji:

Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego

Data publikacji:

Infolinia dla profesjonalistów

Data publikacji:

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Data publikacji:

Określanie przyczyn zgonów – szkolenia i poradniki

Data publikacji:

Załaduj więcej artykułów