Komunikat NFZ w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z wdrożeniem systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne