Stanowisko NIL dot. prof. Tomasza Grodzkiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 stycznia 2020 r. przyjęło Stanowisko w sprawie materiałów medialnych dotyczących prof. Tomasza Grodzkiego o następującej treści: