Informacja dla członków WIL oraz podmiotów medycznych z województwa mazowieckiego w sprawie odbioru środków ochrony osobistej

Dystrybucja pozyskanych przez WIL , od Fundacji Lekarze Lekarzom, środków ochrony osobistej, odbywała się będzie w siedzibie WIL, w Warszawie przy ul Koszykowej 78, w dniu 13 maja 2020 r. według zamieszczonego poniżej schematu:

  1. w  godzinach 9.00-13.00 podmioty lecznicze (WIML, WIM, WSPLeki, itd.)
  2. w  godzinach 13.00-17.00 osoby indywidualne, które złożyły zapotrzebowania.

Nieodebrane w tym terminie środki ochrony osobistej zostaną rozdysponowane do szpitali.

ppłk rez. lek. dent.  Jacek Woszczyk