Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego

Na stronie MZ zamieszczony został „Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego, których staż podyplomowy przedłuży się ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii”.

W komunikacie przedstawiono rozwiązanie zapewniające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego.

Zachęcamy stażystów do zapoznania się z komunikatem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-trakcie-stazu-podyplomowego