Stanowisko nr 1/2021 Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów