Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dokumentu „Polski Ład”