Komisja organizacyjno-legislacyjna

Przewodniczący:

Konrad Maćkowiak

Członkowie:

Stefan Antosiewicz
Kazimierz Janicki
Zbigniew Teter
Stanisław Żmuda