Komisja ds. opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w służbie zdrowia

Przewodniczący:

Piotr Jamrozik

Członkowie:

Andrzej Bystrowski
Mirosław Wanago