Komisja ds. emerytów, rencistów oraz spraw socjalnych

Przewodniczący:

Marian Dójczyński

Członkowie:

Andrzej Probucki
Henryk Stróżyński