Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji

Przewodniczący:

Krzysztof Kawecki