Biuro izby

Adres siedziby:

00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
e-mail: wojsko@hipokrates.org
tel.: 22 621 12 11, 22 621 04 93
tel. MON: 261/845 675, 261/845 653
tel./fax: MON: 261/845 580
fax: 22 684 55 80

Adres Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
91-425 Łódź, ul. Sterlinga 1/3
tel./fax.: 42 664 43 52

Dyrektor biura WIL 22 621 04 93 w. 181
Sekretariat22 621 04 93 w. 179
Radca Prawny22 621 04 93w. 179
Rejestr lekarzy 22 621 04 93 w. 186 faks: 22 621 04 93 w. 195 tel. kom. 793 830 360
Praktyki prywatne 22 621 04 93 w. 175 faks: 22 621 04 93 w. 195 tel. kom. 793 830 360
Składki członkowskie, księgowość 22 621 04 93 w. 176 tel. kom. 793 830 362
Główna księgowa 22 621 04 93 w. 174
Specjalista ds kadr i płac22 621 04 93w. 180
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 22 621 04 93 w. 188
Rzecznik OZ 42 664 43 52
Sąd lekarski 22 621 04 93 w. 178 faks: 22 621 04 93 w. 183 tel. kom. 793 830 361
Redakcja „Skalpela” 22 621 04 93 w. 184 22 621 04 93

Biuro czynne dla interesantów:

poniedziałek – piątek – od 8.00 do 15.00

Rachunek Bankowy:

Konto WIL:
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konto Komisji Bioetyki przy WIL:

PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
10 1020 1097 0000 7602 0005 0054

Dyrektor biura:

Renata Formicka

Radca Prawny:

Andrzej Niewiadomski

Rejestr lekarzy:

Edyta Klimkiewicz

Praktyki prywatne:

Bogusława Różycka

Główna Księgowa:

Dominika Sałapa

Składki członkowskie, księgowość:

Katarzyna Stankiewicz
Sylwia Lasecka

Specjalista ds. kadr i płac:

Elżbieta Walczak

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego:

Karol Kociałkowski

Pracownik Biura Rzecznika OZ:

Beata Staniszewska

Pracownicy Biura Sądu Lekarskiego:

Bogdan Sieradzki
Krzysztof Drewniacki

Redakcja „Skalpela”:

Ewa Kapuścińska – sekretarz redakcji