Ważne – Kształcenie podyplomowe

REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2020 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (CKPDZiSM WIM) w Warszawie w 2020 roku (od 1 września do 31 grudnia 2020 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.