Ważne – Kształcenie podyplomowe

REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2021 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego (CKP WIM) w Warszawie w 2021 roku (od 1 września do 31 grudnia 2021 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.