Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy

Przewodniczący:

Stefan Antosiewicz

Członkowie:

Pracownicy biura WIL obsługujący Komisję:

Cezary Adamczyk, kom. 793 830 361

Najważniejsze informacje:

KOMINIKAT
KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY
/zwanej dalej „KKiDZ”/

Uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z zapisami Uchwały Nr 5/20/VIII XXXVIII ZJAZDU LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w danym roku kalendarzowym udzielane jest do łącznej wysokości środków przewidzianych dla KKiDZ w budżecie WIL.
W związku z powyższym oraz dużą liczbą złożonych wniosków, przekraczającą możliwości budżetowe KKiDZ, rozpatrzenie prawidłowo złożonych wniosków możliwe będzie w ramach tegorocznego budżetu w kolejności ich złożenia. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone na początku 2022r.

Kształcenie- punkty edukacyjne

Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.

Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Informacja bieżąca KKiDZ WIL

Ważne – Kształcenie podyplomowe – Dokumenty

Stała informacja KKiDZ- oferta pomocy dzieciom z chorobą nowotworową