Komisja bioetyczna

Komisja wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego (leczniczego i badawczego) realizowanego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej- w drodze uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych, uwarunkowań prawnych polegających na ocenie zgodności eksperymentu z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a także celowości i wykonalności projektu medycznego.
Komisja Bioetyczna została powołana przez Radę Lekarską Wojskowej Izby Lekarskiej uchwałą nr 2740/17/VII z dnia 20 stycznia 2017 r. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
Wniosek o wydanie opinii wnioskodawca składa w siedzibie Komisji Bioetycznej w Wojskowej Izbie Lekarskiej ( ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa) bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza Komisji.

W skład Komisji Bioetycznej Wojskowej Izby Lekarskiej wchodzą:

 1. płk w st. spocz. prof. DZIUK EUGENIUSZ – medycyna nuklearna – Przewodniczący
 2. płk w st. spocz. dr hab. farm. PIECHOTA WIESŁAW – farmacja zastępca Przewodniczącego
 3. mgr piel. WOJTAK ALEKSANDRA – Sekretarz
 4. ks. ppłk rez. dr filozofii BOŻEJEWICZ WIESŁAW – kapelan
 5. ppłk rez. dr n. med. BILSKI MAREK – radiologia
 6. płk rez. mgr CHOMAĆ WALDEMAR – prawnik
 7. płk rez. dr hab. n.med. KALICKI BOLESŁAW – pediatria
 8. płk w st. spocz. prof. KLUKOWSKI KRZYSZTOF – medycyna lotnicza
 9. dr hab. n. med. SKROBOWSKI ANDRZEJ – kardiologia
 10. płk rez. prof. WITCZAK WŁADYSŁAW – choroby wewnętrzne
 11. płk rez. dr n. med. ZARĘBA ZBIGNIEW – chirurgia
  Informacji o składaniu wniosku w związku z badaniem klinicznym udziela Przewodniczący Komisji (edziuk@wim.mil.pl tel. 665707204) lub Sekretarz Komisji (a.wojtak@ckppip.edu.pl tel. 503104302)

Karta rejestracyjna ZGŁOSZENIA PROJEKTU BADAŃ do Komisji Bioetycznej WIL:

 1. Tytuł projektu;
 2. Autor/Kierownik projektu badawczego;
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej zgłaszającej projekt;
 4. Jednostki organizacyjne, w których będzie realizowany projekt
 5. Sposób finansowania;
 6. Ewentualne inne zespoły badawcze i instytucje realizujące ten sam projekt;
 7. Liczba chorych biorących udział w badaniach:
  • hospitalizowanych;
  • ambulatoryjnych;
  • Termin zakończenia badania;
 8. Wypełnia Komisja:
  • Recenzja;
  • Data wydania zgody/odrzucenia projektu;