Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.
W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z 2.12.2009 o izbach lekarskich
  2. Ustawa z 17.05.89 o izbach lekarskich
  3. Ustawa z 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej
  4. Ustawa z 5.12.1996 o zawodzie lekarza
  5. Rozporządzenie MZiOS z 26.09.1990
  6. Rozporządzenie MZiOS z 23.03.2000
  7. Rozporządzenie MZiOS z 23.04.1998
  8. Kodeks Etyki Lekarskiej