Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 28 pkt 1 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.

Przewodniczący SL WIL:

Z-cy Przewodniczącego SL WIL:

Członkowie SL WIL:

Jerzy Aleksandrowicz
Włodzimierz Aleksandrowicz
Piotr Białokozowicz
Jan Błaszczyk
Artur Bobruk
Krzysztof Chomiczewski
Walenty Chudzicki
Andrzej Dzik
Radosław Formuszewicz
Cezary Fryca
Andrzej Gałecki
Adam Grobleny
Karol Hilmantel
Jakubczyk Paweł
Sabina Jakubiec-Norton
Dariusz Janicki
Maciej Januchta
Ryszard Jarczewski
Zbigniew Kaczorowski
Ryszard Krystek
Marek Kulej
Artur Lipczyński
Czesław Muczyński
Marek Posobkiewicz
Ireneusz Stawowski
Andrzej Stępień
Marek Szymański
Tomasz Targowski
Radosław Tworus
Piotr Wajman
Andrzej Wojdas

Pracownicy Biura WIL obsługujący SL WIL

Bogdan Sieradzki
Krzysztof Drewniacki

Dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach 10.00-13.00, przeznaczone są dla stron postępowania dla zapoznania się z aktami sprawy.
UWAGA! Tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym

Ikony z przpisami