Ogłoszenia

W tej części naszej strony znajdziesz ogłoszenia dotyczące ważnych dla członków naszej izby spraw, takich jak ogłoszenia: o pracy, planowanych szkoleniach i konferencjach, zjazdach absolwentów WAM; komunikaty biura WIL, RL WIL, komisji problemowych (pod wspólnym linkiem „Komunikaty WIL) oraz NIL i innych oil; apele o pomoc; sygnalizację zmian w przepisach prawnych bezpośrednio dotyczących lekarzy i inne.

I Ty możesz – jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca – przesłać swoje ogłoszenie. Po weryfikacji jego treści (i formy) zamieścimy je bezpłatnie.