Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zjazd XVIII kursu WAM

Data publikacji:

W związku z decyzją o reaktywacji WAMu i 49 rocznicą pierwszej inauguracji roku akademickiego naszego kursu organizujemy zjazd

V Konferencja Medyczno-Prawna

Data publikacji:

Baza hotelowa PRO MEDICO

Data publikacji: