Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ankieta samorządowa – Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej


Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izby Lekarskiej zainicjował cykliczne badanie sondażowe, mające na celu ocenę funkcjonowania izb lekarskich oraz zgromadzenie opinii na temat przyszłych kierunków rozwoju samorządu lekarskiego. Badanie to koncentruje się również na identyfikacji i analizie aspektów etycznych, a także na ocenie ograniczeń reklamowych w zawodzie lekarza i lekarza dentysty, co wiąże się z aktualizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Celem ankiety jest zebranie opinii od lekarzy i lekarzy dentystów na temat efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych przez izby lekarskie, co pozwoli na identyfikację obszarów wymagających ulepszeń. Feedback od lekarzy jest w naszej ocenie niezbędny do ulepszania funkcji izb lekarskich i identyfikacji obszarów, które działają efektywnie. Dodatkowo, badanie to dostarczy cenne wskazówki od lekarzy dotyczące preferowanych kierunków rozwoju samorządu lekarskiego. Unikalna perspektywa członków i doświadczenie są kluczowe dla lepszego dostosowania samorządu do potrzeb i oczekiwań środowiska medycznego.

Link do ankiety: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/625247?lang=pl

Link do artykułu na nil.org.pl: https://nil.org.pl/aktualnosci/8325-zapraszamy-do-udzialu-w-ankiecie-dot-dzialan-samorzadu