Apel Nr 4/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 października 2021 r. do lekarzy i lekarzy dentystów