Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Apel ORL w Łodzi w sprawie zasiłku chorobowego dla lekarzy zarażonych koronawirusem (z dnia 15 kwietnia 2020)

W  załączeniu Apel nr 11  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  z  dnia 15 kwietnia 2020 r. Wojskowa Izba Lekarska w pełni popiera ten apel.