Apel Prezydium NRL do Prezesa NFZ, […] (z dnia 28.03.2020)

Prezydium NRL wystosowało do Prezesa NFZ  podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą apel o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Treść apelu w załączonym pliku.