Apele i Stanowiska – 2014

Stanowisko nr 1 XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r..

Apel nr 1 Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań na rzecz poprawy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.