Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Apele i Stanowiska – 2014

Stanowisko nr 1 XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r..

Apel nr 1 Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań na rzecz poprawy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.