Apele i Stanowiska – 2017

Apel lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zgromadzonych na XXXV Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 17 marca 2017 r..