Apele i Stanowiska – 2018

Apel do Rady Miejskiej Wrocławia o nadanie jednej z wrocławskich ulic lub placów nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego (1885 – 1956) – Szefa Naczelnej Komendy Obrony Lwowa.