Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Badanie naukowe skierowane do młodych medyków

Szanowni Państwo,

wraz z zespołem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze Studium
Komunikacji Medycznej prowadzimy właśnie badanie adresowane do
absolwentów uczelni medycznych, którzy ukończyli studia w ciągu
ostatnich 10 lat. Sprawdzamy w nim ile nauka komunikacji daje naszym
świeżym absolwentom przewagi w życiu zawodowym w pierwszych latach
pracy. Początkowe wyniki są dość obiecujące i wskazują, że to
czego nauczamy ma faktyczny pozytywny wpływ na medyków i ułatwia
start w staż/POZ/specjalizacje. Ułatwia kontakt, przekazywanie
trudnych informacji, radzenie sobie z emocjami, pracę zespołową, z
pacjentami i ich rodzinami oraz współpracownikami.
Potrzebujemy jednak więcej ankietowanych. Badanie składa się z
kilkunastu krótkich pytań i trwa parę minut, będę bardzo
wdzięczna za rozesłanie linku do badania do medyków: lekarzy,
pielęgniarek, położnych, ratowników itd., którzy ukończyli
studia w ciągu ostatnich 10 lat.
To badanie pomoże nam udoskonalać edukację medyczną i naukę
komunikacji z pacjentami.

Link do ankiety: https://cdem.limequery.com/754573

Dziękuję.

Z poważaniem,

Joanna Zawanowska