Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Bezpłatne szkolenia online

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertę kursów online dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ofercie tej znajdują się kursy z kompetencji miękkich, kursy obejmujące zagadnienia z zarządzania oraz prawa medycznego, a także kursy dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Więcej…