Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Bezpłatne szkolenie PTS o/WARSZAWA dla lekarzy dentystów

w imieniu p. prof. Agnieszki Mielczarek(prezes PTS o/Warszawa) i dr n. med. Dariusza Paluszka(wiceprezes ORL w Warszawie) zapraszamy do udziału w bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleniach online. Więcej informacji…