Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej znajduje się lista psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Wykaz dostępny jest na stronie: www.ptpp.pl, zakładka  – „bezpłatna pomoc„.