BIEŻĄCE KOMUNIKATY

Obwieszczenie Przewodniczącego OKW WIL z dnia 29 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających na stanowiska członków Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie.