Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

BIEŻĄCE KOMUNIKATY

Obwieszczenie Przewodniczącego OKW WIL z dnia 29 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających na stanowiska członków Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie.