Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Biuro Edukacji IPN w Łodzi poszukuje informacji

Szanowni Państwo,

Biuro Edukacji IPN Oddział w Łodzi przygotowuje monografię poświęconą Wojskowej Służbie Zdrowia w okresie II RP w IV OK w Łodzi. Zwraca się z prośbą o wsparcie w postaci informacji i materiałów o sylwetkach szefów sanitarnych IV OK w Łodzi. Szczególnie cenne o postaci płk. lek. med. Mieczysława Marxa

Więcej informacji można uzyskać u osoby odpowiedzialnej:

dr Aleksandra Rybińska-Bielecka
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej  – KŚZpNP Oddział w Łodzi
tel. (42) 201 46 64
aleksandra.rybinska-bielecka@ipn.gov.pl​