Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konferencje i szkolenia

Kongres PTHNM

Data publikacji:

W dniach 21-23 maja 2024 roku w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji

Zaproszenie dla lekarzy POZ z Warszawy

Data publikacji:

II Warszawskie Forum Okulistyczne

Data publikacji:

Załaduj więcej artykułów