Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Centrum e-Zdrowia – Podręcznik użytkownika

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą w systemie kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne i zbliżającym się zakończeniem procesu postępowania kwalifikacyjnego i nowym rozwiązaniem polegającym na konieczności potwierdzania przez lekarza / lekarza dentystę przyjęcia przyznanego miejsca szkoleniowego w sesji Jesień 2022, Centrum e-Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zamieściło na swojej stronie internetowej pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia instrukcję i krótki film instruktażowy w ww. zakresu. Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy i lekarzy dentystów informacji dotyczącej zamieszczonych materiałów, tak aby proces potwierdzania przyjęcia miejsca szkoleniowego przyznanego w postępowaniu konkursowym przebiegł szybko i bez problemów. 

Pozdrawiam,

Małgorzata Zadorożna

Dyrektor
Departament Rozwoju Kadr Medycznych