Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Dodatek covidowy – komu przysługuje?

Na wskazanej stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, znajdziecie Państwo omówienie dotyczące przyznawania dodatku covidowego https://nil.org.pl/aktualnosci/5364-komu-przysluguje-dodatek-covidowy