Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Dokumenty wyborcze

KALENDARZ WYBORCZY

Kalendarz wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2020 r.

UCHWAŁY

Uchwała OKW WIL w sprawie ustalenia ostatecznej listy kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji

Uchwała RL WIL w sprawie ustalenia liczby mandatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026

Uchwała RL WIL w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji.

Uchwała RL WIL w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026

Uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

WNIOSKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia kandydata na delegata.

Wniosek o zmianę rejonu wyborczego

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

OBWIESZCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO OKW WIL