Doskonalenie Zawodowe

KOMUNIKAT

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Wojskowej Izby Lekarskiej
w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarza (lekarza dentystę
)

W załączonym pliku znajduje się Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarskiej w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarza (lekarza dentystę) wraz z instrukcja proceduralnego rozliczania punktów edukacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1327)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 235, poz. 1616)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 142, poz. 1196)

UCHWAŁA NR 98/04/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

DOKUMENTY

– Wydawnictwo NIL – INDEKS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZA