Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Dystrybucja środków ochrony osobistej pozyskanych przez WIL – informacja nr 1 ( z dnia 21.04.2020)

Szanowne Koleżanki i Koledzy

informuję , że w najbliższych dniach zostaną opublikowane zasady odbioru środków ochrony osobistej pozyskanych przez Wojskową Izbę Lekarską z Fundacji Lekarze Lekarzom wraz z miejscami dysponenckimi. Na tę chwilę mogę powiedzieć jedynie, że główne kierunki dystrybucji to:

Osoby mieszkające poza miejscami, w których są podmioty wojskowo-medyczne (szpitale wojskowe, przychodnie, uzdrowiska) , a potrzebujące dla swojej praktyki sprzęt, muszą zgłaszać potrzeby do najbliższej takiej placówki;.

Przy podziale będzie uwzględniona sytuacja danej osoby, np. czy aktualnie wykonuje pracę itp, która będzie podstawą do naliczenia środków w określonej kolejności, gdyż z założenia wiadomo, że dla wszystkich zabraknie kompletów wyposażenia.

Na tę chwile czekamy jeszcze na ostatni transport  z kombinezonami, który może dotrzeć za tydzień lub dwa.

Dalsze informacje będą ukazywać się w miarę realizacji naszego zamówienia.

Wasz Prezes
ppłk rez. lek. Artur PŁACHTA