Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Dystrybucja środków ochrony osobistej pozyskanych przez WIL – informacja nr 2 ( z dnia 22.04.2020)

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Jeszcze raz spróbuję Wam przybliżyć meandry dystrybucji otrzymanych od Fundacji Lekarze Lekarzom środków ochrony osobistej. W treści poprzedniego pisma – bo okazało się , że użyty przez mnie język jest zbyt skomplikowany i biuro zostało zasypane pytaniami z całej Polski – już przecież wszystko zostało napisane, tj.:

  1. Do których miast jadą transze towarowe i to jest wielki sukces organizacyjny , że aż do tylu, bo w pierwotnej wersji miały jechać w całości do Warszawy a wówczas każdy rejon musiałby stamtąd je odbierać na swój koszt, bądź każdy lekarz indywidualnie, jak to mniej więcej wygląda w mniejszych, jednorodnych izbach okręgowych – przypominam , że jesteśmy jedyną ogólnopolska izba lekarską o wyjątkowym rozproszeniu struktury;
  2. Punkty odbioru transz głównych otrzymają je z transportów kierowanych do siedzib okręgowych izb lekarskich w tych miastach i staną się ośrodkami dystrybucji lokalnej, na placówki wojskowo-lekarskie określonego rejonu, na siebie i indywidualnych odbiorców u siebie, którzy maja tam najbliżej, a chcą coś dostać;
  3. Kolejnym ogniwem łańcucha dystrybucji  będą nasze mniejsze placówki – WSPLeki oraz Szpitale Uzdrowiskowe i w kategoriach makro to będą ogniwa ostatnie , gdyż od nich wyjdą środki już bezpośrednio do indywidualnych odbiorców z rejonu , na którym się znajdują;
  4. Elementem końcowym całej układanki jest pojedyncza osoba, która fizycznie stanie się posiadaczem środków a tym samym wypełni misję fundacji i na którymś z w/w ogniw dystrybucji nim zostanie;
  5. Dokumentem rozliczeniowym będzie „Oświadczenie obdarowanego”, które jest wymogiem potraktowania pomocy jako humanitarnej, patrz zwolnienia środków z cła i podatku, i jednocześnie naczelnym przesłaniem darczyńcy, który także w pierwszej kolejności przewidział obdarowanie pracujących na pierwszej linii frontu walki z pandemią, stąd może zaistnieć sytuacja, że ktoś czegoś nie dostanie (ilość przyznanych dla WIL środków była rozliczana z transz zbiorczych, więc dostaliśmy tyle ile się udało nam wydzielić ze sprawiedliwego podziału na wszystkich lekarzy zarejestrowanych jako aktywnie pracujących w kraju);
  6. Wykaz miejsc końcowych zostanie załączony jak tylko go uzyskam i pojawi się na stronie;
  7. W związku z tym, iż ostatni samolot wyląduje dopiero w poniedziałek i ta ostatnia transza (kombinezony) zostanie dowieziona do miejsc głównej dystrybucji później a właściwie będzie dotyczyła tylko pierwszoplanowych pracujących, czyli szpitali i przychodni aktywnie działających oraz funkcjonujących praktyk lekarzy dentystów, więc odbiór rozpocznie się dopiero jak dotrze wszystko i zostanie podzielone;  proszę więc spokojnie zaczekać, dać szansę naliczającym i potem dopiero odebrać swoją część.

Zdrowia życzę i cierpliwości

Wasz Prezes
Artur PŁACHTA