Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

EPIMILITARIS 2024


W imieniu organizatorów konferencji Epimilitaris, z przyjemnością informujemy, że X KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2024 -Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN -– Dekada doświadczeń, odbędzie się w dniach 11 – 13 marca 2024 r. w Hotelu „Zamek Ryn” w Rynie.

X KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2024 Jubileuszowa edycja konferencji naukowej Epimilitaris, poświęcona będzie między innymi doświadczeniom z obszaru epidemiologii oraz bezpieczeństwa państwa, działań służb ratunkowych oraz całego systemu reagowania zaangażowanego w problematykę CBRN.

Aktualne informacje dotyczące konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP http://www.cresz.wp.mil.pl oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych EPIMILITARIS 2024 – SRWO.