Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

eWUŚ już informuje o objęciu kwarantanną (z dnia 25.03.2020)

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców   (eWUŚ) udostępnia od 25 marca 2020 r. informację na temat objęcia kwarantanną.

Dotychczas to pacjent był zobowiązany do podania tej informacji.  Dochodziło jednak do sytuacji, że była ona zatajana (mimo oficjalnych zaleceń, w tym m.in. wspólnego apelu zawodów medycznych, do którego przyłączyła się NRL, co kończyło się zamknięciem oddziałów szpitalnych lub poradni.

Dzięki wprowadzonej zmianie lekarze i personel medyczny będą wiedzieli, czy pacjent zgłaszający się na wizytę jest objęty kwarantanną, co znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo.

Zapraszamy na stronę NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/4561-ewus-juz-informuje-o-objeciu-kwarantanna