Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Fundusz wsparcia dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz ich rodzin

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów wynikające z sytuacji epidemicznej, w dniu 19 marca br. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o utworzeniu funduszu pomocowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin.

Fundusz ma tzw. charakter celowy i będzie zasilany z następujących źródeł: