Fundusz wsparcia dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz ich rodzin

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów wynikające z sytuacji epidemicznej, w dniu 19 marca br. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o utworzeniu funduszu pomocowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin.

Fundusz ma tzw. charakter celowy i będzie zasilany z następujących źródeł: