I Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych MEDI OLD CAR 2022

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Śląskiej Izby Lekarskiej Przemysław Rosak 

serdecznie zaprasza na: 

I Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych MEDI OLD CAR 2022
(wrzesień lub październik)

Kontakt:

Artur Pietrusa:  tel.: 606 213 444, e-mail: pietrusa.uro@gmail.com
Grzegorz Boryczka: tel.: 604 836 246, e-mail: grzegorzboryczka@op.pl