Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych MEDI OLD CAR 2022

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Śląskiej Izby Lekarskiej Przemysław Rosak 

serdecznie zaprasza na: 

I Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych MEDI OLD CAR 2022
(wrzesień lub październik)

Kontakt:

Artur Pietrusa:  tel.: 606 213 444, e-mail: pietrusa.uro@gmail.com
Grzegorz Boryczka: tel.: 604 836 246, e-mail: grzegorzboryczka@op.pl