Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów ds. Medycznych

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o I Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów ds. Medycznych, która odbędzie się w dniach 13-14 października br.

I Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Medycznych – Wielkopolska Izba Lekarska (wil.org.pl)

PROGRAM:

Dzień I

Sesja I | Dyrektor ds. medycznych jako członek samorządu

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji

09:15 – 09:45 Współpraca z izbą lekarską

09:45 – 10:15 PWZ, PWZ w trybie uproszczonym – przepisy a praktyka

10:15 – 10:45 Prawa lekarza

10:45 – 11:00 Przerwa, wykład sponsorowany

Sesja II | Odpowiedzialność prawna dyrektora ds. medycznych 

11:00 – 11:30 Błąd organizacyjny – odpowiedzialność karna

11:30 – 12:00 Odpowiedzialność zawodowa

12:00 – 12:30 Dyrektor ds. medycznych a prawa pacjenta

12:30 – 13:30 Przerwa na lunch

Sesja III | Dyrektor ds. medycznych jako lider zespołu

13:30 – 14:00 Skuteczna komunikacja i udane negocjacje

14:00 – 14:30 Kryzys medialny – jak sobie z nim radzić?

14:30 – 15:00 Problem wypalenia zawodowego

15:00 – 15:30 Dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji

Dzień II

Sesja I | Dyrektor ds. medycznych w systemie opieki zdrowotnej

09.00 – 09.15 Otwarcie II dnia konferencji

09:15 – 09:45 Dyrektor ds. medycznych w szpitalu prywatnym

09:45 – 10:15 Dyrektor ds. medycznych w szpitalu klinicznym

10:15 – 10:45 Problemy organizacyjne szpitali

10:45 – 11:00 Przerwa, wykład sponsorowany

Sesja II | Cyberbezpieczeństwo

11:00 – 11:30 Ochrona Danych Osobowych w świecie cyfrowym

11:30 – 12:00 Szpital jako operator usług kluczowych

12:00 – 12:30 Zagrożenia cybernetyczne

12.30 – 13.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.00 – 14.00 Lunch

Wydarzenie towarzyszące

Debata: Przyszłość szpitalnictwa w Polsce

Warsztaty: Szpital w mediach, czyli o dobrej promocji i gaszeniu pożarów

– Tajniki udanej konferencji prasowej

– Sytuacja kryzysowa

– Jak rozmawiać z dziennikarzami?

Pełną listę prelegentów podamy wkrótce.

Z poważaniem,

Przemysław Ciupka

Rzecznik Prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Tel: 783 999 190