Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I Turniej Tańca Towarzyskiego Lekarzy

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku organizuje

I Turniej Tańca Towarzyskiego Lekarzy.

Uroczystość sportowa planowana jest w:

październiku 2023 r. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Regulamin i szczegóły roześlemy zainteresowanym lekarzom w późniejszym terminie.

Planowane konkurencje tańca sportowego z podziałem na klasę sportową oraz grupę wiekową zostaną podane w zależności od ilości zgłoszonych par tanecznych. W turnieju mogą wziąć udział pary, w których przynajmniej jedna osoba jest lekarzem lub lekarzem dentystą.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o turnieju do członków Państwa Izby Lekarskiej.

Osoby zainteresowane są proszone o wiadomość drogą mailową na adres Elbląskiej Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oilel@oilgdansk.pl

W mailu proszę o umieszczenie danych:

Imię i Nazwisko:

Wiek:

Klasa taneczna sportowa (jeżeli uczestnicy posiadają):

adres email:

Z serdecznym pozdrowieniem:

Natalia i Damian Borof