Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I Wielkopolska Konferencja Praw Pacjenta

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Izba Lekarska zaprasza na I Wielkopolską Konferencję Praw Pacjenta.

Dwa dni, sześć sesji, osiemnaście wykładów oraz panele dyskusyjne. Tematyka zostanie omówiona kompleksowo przez znamienite grono prawników i lekarzy, a dyskusja będzie prowadzona pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta i przy udziale jego przedstawicieli.  Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.
Wydarzenie jest bezpłatne.

Szczegóły poniżej oraz na stronie internetowej- https://wil.org.pl/prawa-pacjenta/

Z szacunkiem,
Katarzyna Michalska

Kierownik Działu Obsługi Lekarza
Inspektor Ochrony Danych
Tel: 783-993-919
(61)8-52-58-60
ul.Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
NIP 778-10-37-302
REGON 006212737