Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

II Warszawskie Forum Okulistyczne

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku, w Józefowie pod Warszawą, w hotelu HOLIDAY INN RESORT, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów.
Program konferencji
Zaproszenie na konferencję