Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Informacja dla członków WIL oraz podmiotów medycznych z województwa mazowieckiego w sprawie odbioru środków ochrony osobistej

Dystrybucja pozyskanych przez WIL , od Fundacji Lekarze Lekarzom, środków ochrony osobistej, odbywała się będzie w siedzibie WIL, w Warszawie przy ul Koszykowej 78, w dniu 13 maja 2020 r. według zamieszczonego poniżej schematu:

  1. w  godzinach 9.00-13.00 podmioty lecznicze (WIML, WIM, WSPLeki, itd.)
  2. w  godzinach 13.00-17.00 osoby indywidualne, które złożyły zapotrzebowania.

Nieodebrane w tym terminie środki ochrony osobistej zostaną rozdysponowane do szpitali.

ppłk rez. lek. dent.  Jacek Woszczyk